Zoeken
Van Hattum en Blankevoort - RWZI Heerenveen

Organisatie

Van Hattum en Blankevoort is onderdeel van VolkerWessels. Met onze collega’s van de andere infrabedrijven van dit internationale bouwconcern werken we al generaties lang integraal aan multidisciplinaire projecten. Om onze opdrachtgevers in het hele land zo goed mogelijk te kunnen bedienen, werken we vanuit business units in Diemen en Rijssen en het hoofdkantoor in Vianen. Onze business units VSF en Zuid werken vanuit Dordrecht. We bundelen onze krachten en maken de toekomst.

© Marina Kemp - VHB - Teamdag - Speeltuin Utrecht 108.jpg

Samenwerking

Bijzondere uitdagingen en mooie mijlpalen… We zijn trots op onze projecten. Tegelijkertijd beseffen we maar al te goed: zonder onze trouwe relaties waren we nooit zo ver gekomen. Om infrastructurele projecten te realiseren is een goede samenwerking in projectteams en tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers cruciaal. Deze samenwerking kent vele vormen van bouwteams, 2-fasen contracten, DOEN-gedachtegoed tot Allianties. Deze samenwerking kent vele vormen, van bouwteams, 2-fasen contracten

Lees meer
april 2022.JPG

Wie zijn we?

Tunnels en bruggen van de buitencategorie, fenomenale fly-overs en voortreffelijke viaducten. Het zit in onze genen. Al bijna twee eeuwen lang. Van de roemruchte Oosterscheldekering tot de Amstelveenlijn. Bij Van Hattum en Blankevoort verrijken we Nederland graag met spraakmakende kunstwerken en civiele constructies. We ontwerpen, realiseren én onderhouden projecten in de verkeersinfra, aan en op het water of binnenstedelijk onder de grond.

Lees meer
VanHattumEnBlankevoort_Keyvisual_02.jpg

Waar staan we voor?

Van Hattum en Blankevoort ontwerpt, bouwt en onderhoudt civiele constructies zoals bruggen, viaducten, flyovers, tunnels, onderdoorgangen, ondergrondse stations, kelders en funderingen. In en rond het water verzorgen wij verschillende havenconstructies (kades, steigers, remmingwerken) en verdedigings- of reguleringswerken (stuwen, sluizen, gemalen, rioolwaterzuiveringen en dijkversterkingen).

Lees meer
IMG_0095.jpg

Ruim 190 jaar vakmanschap

Van viaducten, fundaties, bruggen en (afzink)tunnels tot sluizen, gemalen, kademuren en wereldberoemde waterkeringen. Het zit in onze genen. Bij Van Hattum en Blankevoort verrijken we Nederland met spraakmakende kunstwerken, ingenieuze infrastructuur en onze kenmerkende civiele constructies. En dat doen we al 190 jaar!

Lees meer
1965 Koffiepauze Westerscheldebrug.jpg

Rijke historie

Onze wieg staat aan het water. Arie van Hattum onderhoudt vanaf 1831 rivierkribben. Tien jaar later start ook onze andere founding father Cornelis van Blankevoort. Er stroomt veel water door onze lange en rijke historie. Zo werkt Van Hattum en Blankevoort aan roemruchte deltawerken als de Oosterscheldekering. Maar ook talrijke civiele en infrastructurele projecten als (internationale) tunnels, bruggen, sluizen en havenwerken behoren tot onze historische referentieprojecten.

Lees meer
© Marina Kemp - kurk moment 013 - kopie.jpg

Prijzen & Awards

Regelmatig ontvangen we prijzen of awards voor onze rol in projecten en concepten. Vaak gaat dat om het ontwerp of toegepaste uitvoeringmethodes. De laatste jaren groeit echter ook de waardering waarop wij onze projecten uitvoeren in relatie tot de omgeving van onze projecten. In de fotogallerij ziet u de prijswinnende projecten.

Lees meer
handdruk.jpg

Compliance

Rekening houdend met de eisen en wensen van haar stakeholders heeft Van Hattum en Blankevoort op een aantal manieren haar complianceverplichtingen ingevuld. Compliance is geborgd via onze bedrijfsvoering.

Lees meer
colorful-colourful-construction-38070.jpg

Wees Alert! Veiligheid Eerst!

Veiligheid staat bij ons voorop bij alles wat we doen. Maak kennis met ons veiligheidsprogramma WAVE.

Lees meer
adorable-adult-baby-1701635.jpg

Duurzaamheid gaat verder dan afvalreductie

Duurzaamheid is voor ons meer dan afvalreductie en maatregelen voor een beter milieu. Duurzaamheid raakt bij Van Hattum en Blankevoort alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Dus ook hoe wij met mensen en onze omgeving omgaan.

Lees meer
VolkerWessels_117_martinaketelaar_lr_landscape.jpg

Een VolkerWessels onderneming

Van Hattum en Blankevoort maakt deel uit van het hechte, interne netwerk van VolkerWessels. Zo'n 17.000 deskundige collega’s in 130 ondernemingen vormen samen VolkerWessels.

Lees meer
algemene-voorwaarden-banner.jpg

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die Van Hattum en Blankevoort hanteert.

Lees meer
Teams achtergrond.jpg

Huisstijl

Bijna alle werkmaatschappijen van VolkerWessels in Nederland zijn te herkennen aan hetzelfde beeldmerk en logo. Dat stelt ons in staat om te laten zien wat we in huis hebben en dat de werkmaatschappijen gezamenlijk één krachtig concern vormen.

Lees meer