Zoeken

Wereld Fietsdag: projecten fietsinfrastructuur in beeld

Van Hattum en Blankevoort biedt oplossingen voor nieuwe fietsinfrastructuur en het wegnemen van capaciteits- en verkeersveiligheidsknelpunten van bestaande fietsinfrastructuur. Zo leveren we al generaties lang een bijdrage aan leefbaarheid, ruimtelijke ontwikkeling, verkeersveiligheid en bevorderen we de doorstroming van het verkeer en bereikbaarheid van steden. En maken we Nederland steeds een beetje beter en mooier, voor toekomstige generaties. Ter gelegenheid van Wereld Fietsdag delen we graag een aantal aansprekende voorbeeldprojecten.

0229_IJboulevard_©Ossip.jpg

Fietsinfrastructuur

De fiets is ‘booming’ en levert een bijdrage aan het verbeteren van de doorstroming van autoverkeer en de bereikbaarheid van steden. Een landelijk dekkend netwerk van hoogwaardige fietsroutes vormt een effectief en vanzelfsprekend alternatief naast de netwerken voor wegen en spoor. Infrastructuur en voorzieningen waarvan mensen en graag en comfortabel gebruik kunnen maken en waarmee ze zich vlot en veilig van A naar B kunnen verplaatsen. Met voldoende ruimte voor langzaam verkeer en ruimte efficiënt vervoer in de stad, innovatieve en voldoende stallingsmogelijkheden en fijne overstap tussen fiets en OV.

Samen met andere VolkerWessels-ondernemingen en partners, biedt Van Hattum en Blankevoort oplossingen voor het wegnemen van capaciteits- en verkeersveiligheidsknelpunten van bestaande en nieuwe fietsinfrastructuur. Dat doen we door onze expertise in te zetten bij ontwerp en realisatie van duurzame onderdoorgangen, bruggen, tunnels, viaducten en innovatieve (ondergrondse) stallingsmogelijkheden.

Fietsparkeergarages

Om je fiets te kunnen en willen gebruiken moet je hem moeiteloos en veilig kunnen stallen. Liefst zo dicht mogelijk bij je bestemming of overstapplek zoals treinstations en andere ov-knooppunten, en goed toegankelijk vanaf fietsroutes. Bij zowel treinstations, ov-knooppunten en locaties als stadscentra, winkelcentra, uitgaansgebieden, sportcentra etcetera. Omdat de fietsparkeerbehoefte niet altijd op maaiveld kan worden opgelost aangezien dat ten koste gaat van de kwaliteit van de buitenruimte, ontwerpt en realiseert Van Hattum en Blankevoort moderne ondergrondse, binnenstedelijke stallingsmogelijkheden. 

Op het gebied van fietsparkeren hebben we bijzondere, innovatieve projecten en riante fietsenstallingen gecreeerd, zoals onderstaande projecten in het hart van de hoofdstad:

 

© Marina Kemp -  VHB - Beursplein A'dam 02.jpg

Aanpak en hinderbeperking

Met onze aanpak verbeteren we bestaande fietsinfrastructuur en leggen we nieuwe fietsinfrastructuur aan. Eén belangrijke doelstelling tijdens de uitvoering is hinderbeperking. Voor de omgeving door efficiënte, duurzame logistieke oplossingen in te zetten zoals een hub. Door elementen te prefabriceren op andere locaties. En door geluidsreducerende maatregelen te nemen en gebruik te maken van duurzaam en waar mogelijk geelectrificeerd materieel in te zetten. Voor fietsers voorzien we, samen met gespecialiseerde partners, in oplossingen als tijdelijke fietsbruggen, veerpontjes en slimme omfietsroutes, zodat bestemmingen op een snelle, veilige en comfortabele manier bereikbaar blijven. 

 

Aansprekende voorbeelden

De lijst is te lang om alle projecten te noemen, een aantal historische en hagelnieuwe voorbeeldprojecten:

We lichten hieronder een paar projecten nader toe:

Asterpad+

Buiksloterham - een voormalig industriegebied aan de Noordelijke IJ-oever van Amsterdam – is er een toenemende behoefte aan fijnmazige infrastructuur voor fietsers en voetgangers. De realisatie van het Asterpad+: een circulaire fiets- en voetgangersverbinding via een brug over het Tolhuiskanaal, op basis van duurzame ontwerpprincipes en circulaire materialen, geven hier invulling aan. De brug, aanlanding en oevers van de brug ontwerpen en bouwen we met 100% vrijkomend materiaal, losmaakbaar voor toekomstig hergebruik. Dat materiaal is bij voorkeur hout en afkomstig uit de Buiksloterham. De toepassing van duurzame/circulaire ontwerpprincipes en materialen is in lijn met de hoge duurzaamheidsambities van Buiksloterham en is dan ook een belangrijke doelstelling voor de bruggen in het gebied. Er is gekozen voor een voorbereidings-/ontwerpfase in bouwteam om te leren en kennis op te doen met betrekking tot circulariteit.

Meer over project Asterpad+

De Nesciobrug

De Nesciobrug genoemd naar de Nederlandse schrijver Nescio, is een gebogen hang-tuibrug en een van de langste fiets- en voetgangersbruggen van Nederland. De vloeiende vorm van de brug en de variërende doorsnede van het stalen kokerliggerdek vormen samen een opvallende en harmonieuze compositie. Bijzonder aan het ontwerp is dat zich tussen beide pylonen slechts één hangkabel bevindt, die via trekstangen het stalen brugdek ondersteunt. De brug overspant het kanaal op een hoogte van 10m boven het water en biedt daarmee de scheepvaart onbelemmerde toegang tot de waterweg. De verankerde mono-kabelconstructie is gebogen volgens het natuurlijke tracé van fietsers. De brug splitst zich aan beide zijden om voetgangers en fietsers te scheiden en de stijfheid van de constructie te verbeteren.

Meer over de Nesciobrug

Smart Circular Bridge

De Smart Circular Bridge op de Floriade is één van de meest innovatieve bruggen van Europa voor voetgangers en fietsers en de eerste van in totaal drie bruggen die worden gemaakt met dit biocomposiet. Het EU-project "Smart Circular Bridge" laat daarmee zien wat er nu al mogelijk is met dit innovatieve nieuwe materiaal: Vlas. Het project wordt gerealiseerd door een internationaal consortium van 15 partners onder leiding van de Technische Universiteit Eindhoven. Het projectteam bestaat uit vijf universiteiten, zeven innovatieve bedrijven en drie gemeenten. Van Hattum en Blankevoort heeft onder meer de maakbaarheid van de brug verzorgd, ondersteuning geleverd bij het projectmanagement en de integrale planning opgezet.

Meer over de Smart Circular Bridge