icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint
Nieuws · 11 februari 2014

Bouw eco-aquaduct in spectaculaire fase beland

De Conradsweg tussen Rouveen en Zwartsluis krijgt een unieke oversteek voor water.  Na de ecoducten over snelwegen en autowegen in heel Nederland, wordt in de Olde Maten bij Rouveen een ecoaquaduct gerealiseerd. Een ecologische verbinding van twee gebieden, waarbij een aquaduct over een kanaal (het Conradskanaal) wordt gemaakt.

Inhijsen

Verbinding is uniek in Nederland

Het peil van het water van het natuurgebied de Olde Maten krijgt een hoger peil dan het water in het Conradskanaal. Het ecoaquaduct zorgt dat het water over het Conradskanaal kan stromen. Ook wordt door de scheiding de ecologische kwaliteit van het water in de Olde Maten verbeterd. De natte en droge ecologische verbinding gaat ook onder de Conradsweg door. Het ecoaquaduct wordt zo ingericht dat ook fauna en vissen van het ene natuurgebied in het andere kunnen komen.

Inhijsen betonelementen

Dinsdag 11 februari werd gestart met het plaatsen van de betonelementen die de natte verbinding moeten gaan vormen. Deze betonelementen werden geplaatst op de eerder geplaatste palen. Daarvoor werd een grote hijskraan ingezet. Dit was een spectaculair gezicht.

Olde Maten

Het natuurontwikkelingsproject Olde Maten is het grootste in zijn soort dat momenteel in Nederland wordt uitgevoerd (1500 voetbalvelden!). De Olde Maten sluiten in het noorden direct aan op het Nationaal Park Weerribben Wieden. Door de realisatie van de Olde Maten ontstaat er een 30 kilometer lange, natte verbinding in Noordwest Overijssel. In de toekomst wordt ook de Rottige Meenthe (in Friesland) toegevoegd aan dit grootste laagveenmoeras van Noordwest Europa.

Het gebied Olde Maten en Veerslootlanden wordt in opdracht van de provincie Overijssel door Dienst Landelijk Gebied (DLG) heringericht.