icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint
Nieuws · 30 juni 2017

Brug Nieuwendijk eerder geopend

Drie maanden eerder dan gepland, werd brug Nieuwendijk op project IsalaDelta vroeg in de ochtend officieel in gebruik genomen door gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel, Hoofdingenieur-Directeur Nelly Kalfs van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, burgemeester Bort Koelewijn en wethouder Gerrit-Jan Veldhoen van de gemeente Kampen.

Brug Nieuwebrug

Om de opening van de brug te vieren kregen de eerste passanten door de bestuurders een kop coffee-to-go aangeboden.

Minder hinder

In de afgelopen 50 uur is door IsalaDelta met man en macht gewerkt om de bijna 400 meter lange brug aan te sluiten op het bestaande wegennet. Daarbij was de tijdelijke omleiding van de Nieuwendijk ook buiten gebruik. “De mannen zijn ’s nachts doorgegaan om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden, zodat het omrijden voor buurtbewoners zo kort mogelijk heeft geduurd”, zegt gedeputeerde Bert Boerman. “Vanaf nu kan aannemer IsalaDelta verder om de tijdelijke Nieuwendijk af te breken en onder en naast de Nieuwendijkbrug het Reevediep en de vaargeul verder af te maken.”