HomeOver onsNieuws Aanleg landtunnel A4 Delft-Schiedam start in februari

Aanleg landtunnel A4 Delft-Schiedam start in februari

Actueel

Begin februari starten de werkzaamheden voor de landtunnel onder de nieuwe snelweg A4 tussen Delft en Schiedam. De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats tussen het Kethelplein en het informatiecentrum. De tunnel is eind 2015 open voor verkeer.
A4 Kethelplein Artist Impression

A4all

Samen met aannemerscombinatie A4all is Rijkswaterstaat druk bezig met de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe snelweg A4 tussen Delft en Schiedam. Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden voor de landtunnel. De landtunnel start ter hoogte van Kethelplein aan de zijde van de flat Van Beethovenplein en eindigt voor het informatiecentrum van Rijkswaterstaat (Woudweg 25 - Schiedam).

 

Van Hattum en Blankevoort verzorgt binnen A4all het projectmanagement, ontwerp, systems engineering, virtueel bouwen en bouw van de civiele constructies.

Werkzaamheden

Voordat begonnen wordt met de bouw van de nieuwe landtunnel vinden van februari tot en met april 2013 voorbereidende werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden betreffen het inrichten van het bouwterrein.

 

Tevens start in deze periode de bouw van een tijdelijke betoncentrale binnen het bouwterrein aan de overzijde van het informatiecentrum van Rijkswaterstaat. Deze betoncentrale wordt binnen het bouwterrein geplaatst om tijdens de bouw van de landtunnel het benodigde beton zo snel mogelijk aan te kunnen leveren.

Heiwerk

Naar verwachting starten Rijkswaterstaat en A4all begin april 2013 met het heiwerk en het aanbrengen van de fundering van de nieuwe landtunnel. Het heiwerk wordt uitgevoerd met diverse heistellingen die zich aan beide zijden van de landtunnel bevinden. Het werk neemt circa 4 maanden in beslag.

 

Geluidshinder voor omwonenden door het heiwerk is niet te voorkomen; om de overlast te beperken wordt pas om 08.00 uur ’s morgens gestart met heien. De heiwerkzaamheden vinden plaats op werkdagen en eindigen uiterlijk om 19.00 uur. Voor de overige werkzaamheden geldt een aanvangstijd van 07.00 uur.

Eind 2015 gereed

In de periode eind april 2013 tot en met voorjaar 2014 wordt ook beton gestort voor de landtunnel. Dit betekent dat in het voorjaar 2014 de tunnel er fysiek ligt, waarna aansluitend de tunneltechnische installaties worden aangebracht. Als de tunnel inclusief deze installaties gereed is, wordt de tunnel uitgebreid getest en zal deze naar verwachting eind 2015 opengesteld worden voor verkeer.

Hinder voor omwonenden

Rijkswaterstaat en A4all proberen de hinder voor omwonenden en weggebruikers te beperken. Tijdens de werkzaamheden dienen omwonenden echter rekening te houden met geluidshinder van bouwverkeer, onder andere voor de aanvoer van materiaal, materieel alsmede grondstoffen en cement voor de betoncentrale, en heiwerkzaamheden.

Weersomstandigheden

De weersomstandigheden kunnen invloed hebben op de werkzaamheden. Bij slecht weer en/of onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

A4 Delft - Schiedam

Rijkswaterstaat legt met het consortium A4all 7 kilometer nieuwe snelweg aan van Delft tot aan het Kethelplein. Van de 7 kilometer wordt 2,6 kilometer van de nieuwe weg half verdiept aangelegd (vanaf Delft). Hierna volgt 1,4 kilometer verdiepte weg tot aan de bebouwing bij Vlaardingen en Schiedam. Daar verdwijnt de snelweg in een landtunnel van 2 kilometer.

Hierna kruist de A4 het knooppunt Kethelplein om vervolgens aan te sluiten op de bestaande A4 naar de Beneluxtunnel en de A20. Op de A4 tussen de Kruithuisweg in Delft en de Beatrixlaan in Rijswijk worden dubbellaags zoab en verkeerssignalering aangebracht.

Gebiedsgerichte ontwikkeling

Naast de aanleg van de A4 Delft - Schiedam wordt er meer gedaan in het gebied. De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is een gebiedsgericht programma waarmee gelijk met de aanleg van de A4 Delft - Schiedam wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen.

 

Naast extra natuur komen er tal van recreatieve voorzieningen, worden verspreid liggende kassen gesaneerd en krijgt de melkveehouderij impulsen voor een duurzame, economisch gezonde bedrijfsvoering. IODS is een samenwerkingsverband tussen Rijk, provincie Zuid-Holland, lokale overheden en verschillende maatschappelijke organisaties.

Nieuws

Meer nieuws

Kethelplein, verkeersboog tussen A4 en A20 is open

Actueel | Persberichten

Rijkswaterstaat legt met het consortium A4all 7 kilometer nieuwe snelweg aan van Delft tot aan het Kethelplein bij Schiedam....

+