icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 10 februari 2017

Start vervaardigen diepwanden nieuwe zeesluis IJmuiden

Deze maand is OpenIJ in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met het vervaardigen van diepwanden voor de kolkwanden van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. In juli 2016 is begonnen met de realisatie van de nieuwe zeesluis in IJmuiden, die eind 2019 gereed zal zijn.  

Diepwanden

Doordat de nieuwe sluis tussen de Noorder- en Middensluis wordt gebouwd, moet ook een groot gedeelte van het Middensluiseiland verwijderd worden. Dit ten behoeve van de sluis zelf maar ook voor de invaart aan de zeezijde. Aangezien het Middensluiseiland onderdeel uitmaakt van de waterkering, moeten constructies ten westen van de nieuwe sluis gebouwd worden die enerzijds de invaart van de nieuwe sluis faciliteren en anderzijds het achterland beschermen tegen hoog water. Deze constructies verbinden de Middensluis met de nieuwe sluis. De gevraagde extra robuustheid in de waterkering heeft OpenIJ geboden door deze constructies zoveel mogelijk uit te voeren in een robuuste diepwand.

 

De diepwand is robuuster dan bijvoorbeeld een stalen combi- of damwand, wat juist bij een aanvaring belangrijk is. Dit kan alle typen aanvaringen betreffen, waaronder de maatgevende aanvaring met een bulbsteven. Ten gevolge van een aanvaring loopt een diepwand namelijk minder schade op dan een stalen combi- of damwand. Bij de combi- of damwand kan in een dergelijk geval een gat ontstaan, waardoor er zand van achter de wand kan weglopen. Dit leidt vervolgens tot schade aan de waterkering.

 

Naast robuustheid bieden de diepwanden ook grote voordelen ten opzichte van een stalen combi- of damwand op het gebied van omgevingshinder en instabiliteit van de bestaande waterkering. Om deze reden worden ook de kolkwanden uitgevoerd als diepwand.

Hoe wordt een diepwand gemaakt?

Eerst wordt langs de bovenzijde van de diepwand een frame gemaakt, waarlangs de sleuf wordt uitgegraven. Dit frame zorgt voor een goede geleiding van de grijpers, en voor bescherming van de rand van de sleuf.

 

Dan wordt een sleuf gegraven van enkele meters lang, met de benodigde breedte en diepte. Dit graven gebeurt met behulp van speciale grijpers. Deze grijpers hangen via een kabel aan een graafmachine. De grijper wordt nu in de sleuf naar beneden gelaten. Door de speciale vorm van de grijper, hangt deze stabiel in de sleuf. Tijdens het ontgraven wordt een mengsel van bentoniet (een dikke vloeistof bestaande uit water en klei) in de sleuf gebracht, om de sleuf tegen instorten te beschermen.

 

Voordat met betonstorten wordt begonnen wordt een wapeningskorf in de sleuf gebracht. De wapening zorgt voor het opnemen van de optredende trekkrachten in de betonnen wand.

 

Ten slotte wordt beton in de sleuf gestort. Omdat beton zwaarder is dan bentoniet, komt de bentoniet ‘boven drijven’. Tijdens het betonstorten wordt het uitkomende bentoniet afgevoerd en gezuiverd voor hergebruik.

Diepwanden
foto: Ko van Leeuwen